DUBROVACKO-NERETVANSKA Hotels, DUBROVACKO-NERETVANSKA Bed and Breakfast, Croatia, DUBROVACKO-NERETVANSKA Accommodations