SPLITSKO-DALMATINSKA Hotels, SPLITSKO-DALMATINSKA Bed and Breakfast, Croatia, SPLITSKO-DALMATINSKA Accommodations